Seria FIT R urządzenia integracyjne

Siłownie zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych są cenną inicjatywą, która pozwala na aktywizację fizyczną poprzez likwidowanie barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w życiu sportowym.

Siłownie dla niepełnosprawnych pozwalają na wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych i rehabilitacyjnych uwzględniających specyficzne wymagania tych osób. Uwzględniają również możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez osoby poruszające się na wózkach.
Warto więc wyjść do władz lokalnych z inicjatywą wykonania takiej siłowni jako uzupełnienie placu zabaw czy infrastruktury na terenie lokalnego ośrodka sportowego.

Poza aspektem prozdrowotnym siłownie zewnętrzne dla niepełnosprawnych dają możliwość kontaktów społecznych. Siłownia zewnętrzna dla niepełnosprawnych jest więc nie tylko miejscem ćwiczeń, ale także sposobem na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie nasze urządzenia siłowni zewnętrznej dla niepełnosprawnych posiadają odpowiedni certyfikat dla urządzeń siłowni dla niepełnosprawnych i spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach PN-EN 16630:2015.