Logotyp Fitpark

Serwis i gwarancja

Kompleksową obsługą składającą się na projektowanie, montaż, gwarancję oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, ułatwia zarządcom terenów wybór firmy Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k. jako solidnego partnera do realizacji siłowni plenerowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę siłowni zewnętrznych, w tym:

 • Pomoc w projektowaniu siłowni.
 • Montaż i instalację urządzeń.
 • Serwis gwarancyjny w okresie dwóch lat.
 • Serwis pogwarancyjny siłowni zewnętrznych.

W celu udzielenia gwarancji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres biuro@fitpark.pl poniższego pliku.

Gwarancja

 • podlegają tylko te urządzenia, które są użytkowane i konserwowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją,
 • podlegają tylko te urządzenia, w których wykonywane są regularne przeglądy zgodnie z dostarczoną Instrukcją Konserwacji i Montażu,
 • w przypadku samodzielnego montażu gwarancji podlegają tylko te urządzenia, które zostały zamontowane zgodnie z dostarczoną Instrukcją Montażu,
 • ma zastosowanie do wad dotyczących materiału, z którego wykonane są urządzenia lub do wad powstałych na skutek błędów w produkcji,
 • nie ma zastosowania w przypadku szkód powstałych na skutek zużywania się sprzętu w związku ze zwyczajowym użytkowaniem, nieprawidłowej instalacji, obsługi, eksploatacji niezgodnej z instrukcjami sprzedawcy, aktów wandalizmu.

 

Prawo do gwarancji samoistnie wygasa w przypadkach:

 • Produkt nie został zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu.
 • Produkt został uszkodzony.
 • Produkt został użyty do celów innych niż jest przewidziane, niezgodnie z instrukcją użytkowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kasia@fitpark.pl lub telefonicznie 531 449 002.