• Siłownie zewnętrzne
  • Siłownie plenerowe
  • Outdoor fitness

Otwarte Strefy Aktywności - Program OSA.

Otwarte Strefy Aktywności to program, na który MSiT przeznaczy 100 mln złotych. Dofinansowanie z programu OSA może wynieść nawet 70% dla mało zamożnych gmin.

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). To dwuletni, nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystki przeznaczy na Program 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Otwarte Strefy Aktywności – SPORT, REKREACJA I ODPOCZYNEK W KAŻDYM WIEKU

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy – szacowany koszt obiektu około 50 tyś. zł

Siłownia plenerowa.
Strefa relaksu.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50%wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Wariant rozszerzony – szacowany koszt obiektu około 100 tyś zł

Siłownia plenerowa
Strefa relaksu
Plac zabaw o charakterze sprawnościowym
Ogrodzenie terenu

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

O dofinasowanie z rządowego programu OSA mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe

FIT PARK - OBIEKTY OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI