Start Strzałka Blog Strzałka Siłownie zewnętrzne przepisy prawne. To musisz wiedzieć

Siłownie zewnętrzne przepisy prawne. To musisz wiedzieć

28 listopada 2023

Warto znać przepisy prawne dotyczące siłowni zewnętrznych jeśli chcesz wybudować tego rodzaju obiekt rekreacji zewnętrznej. Przybliżamy cały proces projektowania i budowania , a przede wszystkim przepisy siłowni zewnętrznych.

Aby wybudować, zaprojektować, a także efektywnie korzystać z siłownie zewnętrznych wymaga znajomości norm i przepisów, które regulują instalację tego rodzaju obiektów, choć jest ich stosunkowo niewiele. Przepisy prawne siłowni zewnętrznych są bowiem znacznie mniej skomplikowane jeśli chodzi o instalację, montaż i projekt niż w przypadku innych obiektów. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę w aspekcie norm i przepisów siłowni plenerowych.

Siłownia zewnętrzna przepisy

Chcąc wybudować siłownię plenerową należy przestrzegać kilku kwestii formalnych i proceduralnych. Jako że siłownie zewnętrzne uznawane są za obiekty małej architektury, ich budowa i montaż nie wymaga załatwienia aż tylu formalności co w przypadku budowy innych obiektów. Przepisy siłowni zewnętrznych dość precyzyjnie określają co należy zrobić aby wybudować siłownię zewnętrzną – zarówno w kwestii projektowania, jak i budowy oraz eksploatacji należy zapoznać się z:

 • art. 1 ust. 3 oraz art. 1 ust. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27) oraz art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm.), gdzie określone są zasady eksploatacji i nadzoru nad wybudowaną już siłownią zewnętrzną – m. in. fakt sprawowania nadzoru nad obiektem przez spółdzielnie mieszkaniową na terenie której znajduje się siłownia zewnętrzna;
 • normą PN-EN 16630:2015 określającą zasady bezpieczeństwa oraz reguły użytkowania sprzętu siłowni zewnętrznych zgodne ze standardami unijnymi – więcej o tym punkcie przeczytasz poniżej;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Według § 40 ust. 1 (rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne) w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, zgodnie z potrzebami użytkowników, przewidzieć m. in. miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz 30% terenu biologicznie czynnego (jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej). § 40 ust. 3 ww. rozporządzenia określa również odległość miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także od miejsc gromadzenia odpadów, która powinna wynosić m.in. 10 m;
 • art. 5.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany, określającym, że siłownia plenerowa musi być zaprojektowana i zbudowana z uwzględnieniem wymagań dotyczących nie tylko bezpieczeństwa użytkowania, ale również dostępności.
Przepisy siłowni zewnętrznych

Jeśli szukasz sprawdzonego producenta siłowni zewnętrznych, zapoznaj się lepiej z ofertą Fit Park. Projektujemy i montujemy wysokiej jakości siłownie zewnętrzne, siłownie dla niepełnosprawnych i z USB, strefy street workout oraz wiele więcej.

Lokalizacja siłowni zewnętrznej

Zanim zabierzesz się za zgłoszenie planowanego przedsięwzięcia – czyli budowy siłowni plenerowej – należy przygotować projekt inwestycji, a przede wszystkim konkretny plan, który spełniałby wszystkie regulacje i normy prawne.

Najważniejszym i jednocześnie startowym punktem powinien być wybór odpowiedniego miejsca. I tak, lokalizacja siłowni plenerowych jest kluczowa z uwagi na kilka aspektów prawnych:

 • siłownie plenerowe nie mogą być umieszczone na obrzeżach miast, w miejscach odosobnionych – chodzi tu przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa,
 • siłownia zewnętrzna musi także znajdować się w odległości co najmniej 10 m od: linii rozgraniczających ulice, miejsc gromadzenia odpadów, okien oraz drzwi sąsiadujących budynków,
 • należy unikać również parkingów z uwagi na intensywny ruch samochodów, ścieżek rowerowych, które mogą skończyć się wypadkiem, magazynów i hal gdzie używa się sprzętu przemysłowego oraz dużych sklepów i centrów handlowych, których klienci mogliby krępować ćwiczących.

Jaka odległość placu zabaw od granicy działki?

Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, a także okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.

Teren i nawierzchnia siłowni zewnętrznej

Budowa siłowni zewnętrznej wymaga również odpowiedniego, równego terenu. Musi być równy, bez żadnych wgłębień czy wybrzuszeń. Wówczas sprzęty będą stabilne, a woda deszczowa nie będzie miała gdzie się zbierać, co zapobiegnie powstawaniu korozji i uszkodzeń sprzętu.

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej musi być wykonana z odpowiednich materiałów, których zadaniem jest amortyzacja ewentualnego wypadku, zabezpieczenie sprzętu, zapewnienie odpowiedniego komfortu ćwiczeń oraz odprowadzanie nagromadzonej wody. Jeśli chodzi o tańsze opcje, popularnym wyborem jest trawnik, żwir, piasek czy też zrębki drewna. Tego rodzaju podłoże wymaga jednak ciągłego doglądania oraz częstej pielęgnacji – naturalna nawierzchnia jest bowiem podatna na intensywną eksploatację i niekorzystne warunki atmosferyczne. Jeśli chodzi o sztuczne nawierzchnie siłowni zewnętrznych dostępne na rynku, wyróżnia się: syntetyczną trawę, płyty z gumowego granulatu, maty przerostowe oraz wylewane nawierzchnie poliuretanowe (bardzo miękkie i elastyczne).

Normy urządzeń siłowni zewnętrznych

Przy budowie siłowni zewnętrznej należy wziąć pod uwagę również normy bezpieczeństwa urządzeń siłowni zewnętrznych, a koniecznie jedną – PN-EN 16630:2015-06. Norma ta określa jasno:

 • rekomendowane materiały produkcyjne
 • sposób montażu sprzętu siłowni zewnętrznej,
 • sposób produkcji urządzeń,
 • zasady instalacji maszyn,
 • konieczność opatrzenia każdego sprzętu czytelną instrukcją graficzną,
 • konkretne odległości pomiędzy urządzeniami oraz różnorodne stopnie trudności,
 • instalację obowiązkowej tablicy z regulaminem siłowni, danymi kontaktowymi właściciela lub nadzorcy obiektu.
Siłownie zewnętrzne

Czy potrzeba zezwolenia na budowę siłowni zewnętrznej?

Nie. W przypadku siłowni zewnętrznych pozwolenie na budowę nie jest wymagane, jednak należy zgłosić taki zamiar do odpowiedniego wydziału architektury w danym mieście. Na uzyskanie takiej zgody trzeba czekać około miesiąca – jeśli po jego upływie inwestor nie otrzyma żadnych przeciwwskazań, może rozpocząć montaż siłowni.

Komu zlecić zaprojektowanie siłowni zewnętrznej?

Projektowaniem siłowni zewnętrznych zajmuje się najczęściej doświadczony producent Planując jednak inwestycję tego rodzaju warto skorzystać właśnie z oferty specjalisty. Sprawdzony producent siłowni zewnętrznych, który z uwagi na doświadczenie i znajomość procedur i wymogów z pewnością doskonale przeprowadzi Cię przez cały proces.

Jak widać, projektowanie siłowni zewnętrznych wymaga znajomości tematu oraz uwzględnienia wielu wytycznych płynących przede wszystkim z unijnej dyrektywy PN-EN 1177. Skorzystaj z oferty sprawdzonego producenta siłowni plenerowych, takiego jak Fit Park, i już teraz zainwestuj w piękną, zieloną strefę rekreacji na świeżym powietrzu, jaką jest w pełni bezpieczna, komfortowa i zgodna ze wszystkimi normami siłownia zewnętrzna.

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz. Uwaga, komentarze przed publikacją są moderowane przez Administratora.

Leave the field below empty!

NAJNOWSZE KOMENTARZE
Wspaniałe jest uczucie rozgrzania organizmu ćwiczeniami na mrozie. Na początku faktycznie jest trochę zimno, ale po kilku minutach to rewelacja.…
Bardzo fajny artykuł. Ludzie często bagatelizują znaczenie rozgrzewki bo myślą, że można pominąć ten etap bez konsekwencji. Dopiero jak dojdzie…
Takie siłownie w plenerze mogą się wydawać mniej efektywne niż zwykłe, ale znacznie przyjemniej na nich ćwiczyć. I faktycznie, odkąd…
ZOBACZ RÓWNIEŻ